Gayrimenkul
Hizmeti
Gayrimenkul
Hizmeti
 • Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri,fizibilite çalışmaları,
 • Bölge ve konum araştırması yapmak,
 • Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak,
 • Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklarda bulunmak,
 • En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak,
 • Tüm şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,
 • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek.

Gayrimenkul yatırım departmanımız 2014 yılında sektöründe toplamda 60 yıllık tecrübeleri ile bir araya gelen iş ortaklarımız ile birlikte yurtiçi ve yurtdışında ki müşteri ve ortaklarımızın yatırımlarını güvenle ve doğru yapabilmeleri için kurulmuş ve

 

 • Gayrimenkul Değerleme
 • Makine ve Ekipman Değerleme
 • Şirket Aktiflerinin Değerlemesi
 • Pazar Araştırması
 • Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizi
 • Gayrimenkul Geliştirme Projelerine Danışmanlık
 • Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlık
 • Kentsel Dönüşüm
 • En Etkili ve Verimli Kullanım Analizi
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı
 • İhale Ve Açık Artırmalara Yönelik Baz Değer Analizleri
 • Kira Bedeli Tespiti
 • Gayrimenkul Hukuksal ve Mali Danışmalık